História klubu

História klubu

Prvé počiatky pingpongu sa datujú okolo roku 1926 kde sa tomuto zaujímavému športu začala venovať miestna mladá generácia na rekreačnej a spoločenskej úrovni. Organizovaná forma sa začala postupne rozvíjať od roku 1932, keď židovská mládež v meste založila krúžok stolného tenisu. Postupne získaval na obľube a začal sa rozširovať do tried, dvorov a dielní kde sa hrávali zápasy a majstrovstvá. V roku 1943 bola založená mestská súťaž družstiev a bol založený prvý oddiel, ktorý sa prihlásil do vtedajšej župnej súťaže. Popularita a návštevnosť stále narastala a v Sokolovni sa konávali dokonca aj exhibičné zápasy.
V povojnovej ére prišli aj prvé medzinárodné kontakty a v Topoľčanoch v hoteli Koruna hrávali viaceré družstvá z Talianska, Švédska a Rumunska, za ktorých hrávali aj viacerí reprezentanti. Klub mal v tej dobe názov Lokomotíva a udržal si ho takmer dve desaťročia. Postupne sa ku chlapcom začali pridávať aj dievčatá a hráči a hráčky získali pre oddiel cenné úspechy a viacerí z nich boli aj reprezentantami ČSR. Postupne prišli víťazstvá v okresnej súťaži a neskôr aj v majstrovstvách Nitrianskeho kraja. V sezóne 1959 vyhralo mužské družstvo najvyššiu slovenskú súťaž 2.ligu a prebojovalo sa do československej 1.ligy. V tej dobe sa položili aj základy práce s mládežou, postupne pribúdali noví hráči a prišiel aj veľký úspech keď sa družstvá dorastencov a dorasteniek prebojovali do finále majstrovstiev ČSR a dorastenky dokonca získali prvý titul majstra Československa.

V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch úroveň a kvalita neustále napredovala a hráči dokázali že patria medzi republikovú špičku a získali veľa ďalších medailí z M-ČSR. V roku 1971 sa ukončila etapa Lokomotívy a oddiel sa premenoval na Spartak SMZ Továrniky, kde sa vytvorili lepšie podmienky na rozvoj stolného tenisu. V roku 1977 bola otvorená nová herňa s perfektnými priestormi , kde sa hrával výlučne stolný tenis. V roku 1985 bolo zriadené detašované pracovisko vrcholového športu mládeže a prešlo sa na dvoj až troj fázový tréning vrcholovej úrovne. V roku 1988 bola pristavaná ďalšia hala s väčšou hernou kapacitou, hľadiskom a regeneračným zariadením. Toto obdobie sa považuje za najslávnejšie a najúspešnejšie obdobie v histórii klubu, kde hráči pravidelne získavali medaily nielen doma ale aj v zahraničí. Nielen hráči ale aj funkcionári úspešne reprezentovali a ich dobré organizačné schopnosti vyústili, že v roku 1981 zorganizovali ME juniorov a kadetov na zrekonštruovanom zimnom štadióne. Vrcholom tohto obdobia boli prvé európske medaily, postupne v súťažiach kadetských družstiev a neskôr aj jednotlivcov. V roku 1987 sa ženské družstvo umiestnilo na druhom mieste v európskom pohári ETTU Nancy Evans. V tom istom roku Topoľčany organizovali aj turnaj TOP12 juniorov.

Ďalšie dekády v histórii sú charakterizované nástupom novej generácie a v rámci Československa v rozširovaní úspechov a medailových zbierok. Pribudli ďalší európsky medailisti a napríklad na MEJ 1990 sa družstvo kadetov zložené z našich hráčov dostalo až do finále a získali strieborné medaily. Na ME mužov a žien získalo družstvo žien, v ktorom hrali aj naše hráčky , cenné strieborné medaily. V roku 1991 si topoľčiansky odchovanec prvý krát v histórii vybojoval medailu aj z MS v japonskej Chibe, kde Milan Grman bol členom družstva, ktoré získalo bronzovú medailu. Podobne aj na funkcionárskom poli boli organizované podujatia, kde sme organizovali stretnutie Európskej ligy medzi ČSFR a Poľskom. V roku 1992 sa v Topoľčanoch po druhý krát uskutočnili MEJ a opäť dokázali pripraviť podujatie na vysokej úrovni. Táto sezóna bola vo viacerých smeroch aj špecifická keďže došlo k historickému rozdeleniu Československa a naši hráči získali posledné federálne tituly medzi dorastenkami a staršími žiačkami. Zároveň sa končila aj dvadsaťročná éra Spartaku SMZ a postupne cez Arttep sa klub v roku 1997 premenoval do terajšej podoby na ŠKST – športový klub stolného tenisu. Následne sa v Topoľčanoch konali už po tretí krát aj MEJ.

V súčasnosti funkcionári a hráči klubu naďalej nadväzujú na bohatú históriu a úspechy z minulosti , klub dosahuje stále popredné miesta v Slovenskej republike na hráčskom a trénerskom poli. Pripomíname si už 95 výročie a obetavá práca je zárukou, že o pár rokov budeme spoločne oslavovať storočnicu stolného tenisu v našom meste !