Školská liga

Školská stolnotenisová liga

V našom meste sme rozbehli projekt školskej stolnotenisovej ligy kde je hlavným organizátorom a garantom práve náš klub. Cieľom je aby sa zapojili základné školy dlhodobých športových aktivít a ich žiaci sa oboznámili so stolným tenisom, prípadne sa v ňom zdokonaľovali alebo sa rozhodli aj pre návštevu a trénovanie priamo u nás.

Uvedená dlhodobá školská súťaž je realizovaná v súlade so schválenými programovými prioritami Slovenského stolnotenisového zväzu /SSTZ/ na úseku masového rozvoja a podpory školského športu, ako aj s prioritami mesta podporovať zdravý životný štýl obyvateľov mesta a športové aktivity na školách. Uvedená súťaž je súčasťou väčšieho celoslovenského projektu SSTZ na podporu stolného tenisu na školách.

Hlavnou prioritou školskej stolnotenisovej ligy je potreba vytvorenia podmienok pre dlhodobé športové stolnotenisové súťaže, pričom cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl v našom meste. Deťom sa hneď od úvodu venujú naši skúsení tréneri pripravení vždy poradiť a nasmerovať malých adeptov, tak aby dokázali pochopiť úskalia pingpongu a mať radosť a zábavu zo športovania s kamarátmi.