Stručne o klube

ŠKST Topoľčany

Športový klub stolného tenisu – ŠKST v Topoľčanoch má dlhoročnú históriu a tradíciu v nitrianskom regióne a patrí určite medzi najúspešnejšie stolnotenisové kluby na Slovensku. Vyrástli u nás výborní hráči, ktorí úspešne reprezentovali náš klub ale aj Slovensko alebo Československo.

Našou hlavnou prioritou je starostlivosť a výchova mládeže. Máme prepracovaný tréningový a metodický systém , vychovávame všetky vekové  kategórie od najmladších detí až po kadetov a juniorov.  Za spolupráce mesta a škôl organizujeme rôzne projekty, napr. školská liga, nábory a tréningy priamo na  školách, zabezpečujeme intenzívne reprezentačné sústredenia a letné kempy pre mládež a  pod.

Profesionálne riadenie klubu,  najlepší tréneri a podpora mesta sú zárukou, že stolný tenis má v Topoľčanoch zabezpečené ideálne podmienky pre prácu s mládežou , výchovu nových talentov a  pozitívnemu vzťahu k športu ako životnej filozofii .